Obiady – czerwiec 2018

Maj 21, 2018 by

Obiady – czerwiec 2018

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec 2018r. –12 dni x 3,60 zł = 43,20 zł

Wpłaty gotówkowe na obiady będą przyjmowane w dniach: 29,30 maja i 4,5 czerwca w godz.7.00 – 13.00
Obiady wydawane będą od 4 .06.18 do 19.06.18. Wpłat dokonujemy za cały miesiąc.
Poza w/w terminem wpłaty nie będą przyjmowane.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto PKO BP 73 1020 3541 0000 5702 0291 1725
z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby w w/w dniach środki znajdowały się na rachunku bankowym szkoły.

W tytule wpłaty prosimy umieścić dane dziecka/ imię, nazwisko, klasę/.
Jako data wpłaty będzie przyjmowana data wpływu środków na konto szkoły.
Wpłaty wpływające po terminie będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.
Obiady wydawane są w następnym dniu po otrzymaniu wpłaty.
Informacje dotyczące rezygnacji z obiadów prosimy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

Pozostałe informacje zawiera „Regulamin stołówki szkolnej” umieszczony na stronie internetowej
SP 6 w Olsztynie: www.sp6.olsztyn.pl

Related Posts

Tags

Share This