Odpłatność za obiady za miesiąc styczeń 2019r.

Sty 1, 2019 by

Odpłatność za obiady za miesiąc styczeń 2019r.

11 dni x 3,60 zł = 39,60 zł

Wpłat gotówkowych nie przyjmujemy.
Prosimy o wpłacanie należności bezpośrednio na konto szkoły PKO BP 73 1020 3541 0000 5702 0291 1725
w dniach 02.-04. stycznia 2018r.
Poza w/w terminem wpłaty nie będą przyjmowane.
Obiady wydawane będą od 04.01.19 do 18.01.19r.

Wpłat proszę dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby w w/w dniach środki znajdowały się na rachunku bankowym szkoły.

W tytule wpłaty prosimy umieścić dane dziecka/ imię, nazwisko, klasę/.
Jako data wpłaty będzie przyjmowana data wpływu środków na konto szkoły.
Wpłaty wpływające po terminie będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.

Informacje dotyczące rezygnacji z obiadów prosimy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

Pozostałe informacje zawiera „Regulamin stołówki szkolnej” umieszczony na stronie internetowej
SP 6 w Olsztynie: www.sp6.olsztyn.pl

Kartki obiadowe wydawane będą przez wychowawcę klasy od 03 stycznia.

Related Posts

Tags

Share This