Zawieszone zajęcia- kolejny komunikat.

Mar 25, 2020 by

Zawieszone zajęcia-  kolejny komunikat.

Szanowni Państwo!

     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz późniejszymi zmianami informujemy, iż przedłużamy okres zawieszenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na terenie szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

     Od 25 marca do 10 kwietnia realizowane będzie kształcenie na odległość.

W związku z rozpoczęciem kształcenia na odległość prosimy Uczniów i Rodziców o systematyczne kontrolowanie dziennika Librus.

Nauczyciele uczący Państwa dzieci będą na bieżąco zadawać prace do wykonania
wykorzystując dziennik Librus lub platformę ePodrecznik.

Hanna Baszyńska

Dyrektor Szkoły

Related Posts

Tags

Share This