STATUT SZKOŁY

23. 11. 2017 r.

Informuję, że Rada Pedagogiczna  w dniu 22 listopada uchwaliła Statut

Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie.

22.11.17 Statut SP6 w Olsztynie 2017

zmiana do  Statutu Szkoły z dn. 7.02.2018r dotycząca oceniania.: Zmiana nr 1 do Statutu

Dokumentem nadrzędnym na Statutem jest Ustawa o Systemie Oświaty i Ustawa Prawo Oświatowe

Hanna Baszyńska

zmiana do Statutu Szkoły z dnia 11.09.2019 dotyczące zniesienia obowiązku noszenia identyfikatorów: Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 6