STATUT SZKOŁY

Statut SP 6- 21.09.2015r-jednolity tekst

zmiana Statutu z 20.06.2016 r.

zmiany-do-statutu-21-12-2016

zmiany do statutu-17.05.2017

 18.05.2017 r.-Informuję, ze dyrektor szkoły powołał komisję statutową do opracowania zmian w statucie szkoły. Dokumentem nadrzędnym na Statutem jest Ustawa o Systemie Oświaty i ustawa Prawo Oświatowe

Hanna Baszyńska