STATUT SZKOŁY

28. 10. 2017 r.

Informuję, że Rada Pedagogiczna  w dniu 22 listopada uchwaliła Statut

Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie.  22.11.17 Statut SP6 w Olsztynie 2017

Dokumentem nadrzędnym na Statutem jest Ustawa o Systemie Oświaty i ustawa Prawo Oświatowe

Hanna Baszyńska