DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły-Hanna Baszyńska

Wicedyrektor Szkoły- Monika Lewicka

Pedagog szkolny- Anna Humieńczuk

Psycholog szkolny- Anna Kondrzycka

Biblioteka- Małgorzata Jeziorna, Agnieszka Michałowska

 

 Grono Pedagogiczne
 lp.  Nazwisko i imię  nauczany przedmiot
1. Pepol Ewelina nauczyciel wspomagający
2.      Burakowska Anna Język angielski
3.      Cioch Małgorzata Plastyka, muzyka
4.      Czachorowska Bożena Kształcenie zintegrowane
5.      Kozikowska Aniela Kształcenie zintegrowane, etyka
6.      Hajdasz Małgorzata Zajęcia świetlicowe
7.      Gil Wojciech Zajęcia świetlicowe, informatyka
8.      Głowacka Ewa Kształcenie zintegrowane
9.      Kaźmierczak Lena Matematyka, zajęcia świetlicowe
10.      Gwiazda Grażyna Wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
11. Karpiszen Joanna Zajęcia świetlicowe
12. Kempiński Tomasz Wychowanie fizyczne zajęcia świetlicowe
13. Kiełkowska Małgorzata Kształcenie zintegrowane
14. Kłodawska- Dulka Elżbieta Etyka
15. Kubacz Małgorzata Religia
16. Kurdzieko Hanna Język angielski
17. Siostra Lasek Danuta Religia
18. Lipska Aneta Zajęcia świetlicowe
19. Marczuk Anna Język polski
20. Markowicz Renata Język angielski
21. Matusiak Dorota Kształcenie zintegrowane
22. Kalenik Agnieszka Kształcenie zintegrowane
23. Nazarczuk Bożena Przyroda
24. Gołaszewska Wioletta Zajęcia świetlicowe
25. Piendyk Marzena Kształcenie zintegrowane
26. Rawińska Małgorzta Przyroda, zajęcia świetlicowe
27. Romaniuk Mirosław Technika, informatyka
28. Sitarek Małgorzata Kształcenie zintegrowane
29. Stachura Iwona Język polski
30. Stypułkowski Ryszard Historia, etyka
31. Szadziewska Agata Zajęcia świetlicowe
32. Tadajewska Teresa Kształcenie zintegrowane
33. Trubiło Wiesława Kształcenie zintegrowane
34. Wróblewska Urszula Matematyka
35. Wróblewski Maksymilian Wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
36. Wyżykowska Anna Zajęcia świetlicowe
37. Wilczewska Marta j. polski, j. angielski
38. Serbintowicz Iwona Zajęcia świetlicowe
 39.  Gulbinowicz Małgorzata  matematyka, zajęcia świetlicowe