DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły-Hanna Baszyńska

Wicedyrektor Szkoły- Agnieszka Kalenik