DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły-Urszula Tyllo- Jędrys

Wicedyrektor Szkoły- Agnieszka Kalenik