RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca- Anna Zielińska

z-ca przewodniczącej- Magdalena Żyźniewska

z-ca przewodniczącej- Radosław Dudkowki

sekretarz- Magdalena Jaworska

skarbnik- Emilia Rudowska

KOMISJA REWIZYJNA

przewodnicząca- Aleksandra Ussowicz

członek- Magdalena Rogalska

członek- Anna Matys