RODO

Mając na względzie ochronę Państwa i Państwa dzieci danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
nr 2016/679 (dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych, tj. osób prywatnych) i uchyloną Dyrektywą 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie np. jak: cofnięcie wyrażenia zgody na publikowanie prac oraz wizerunku Waszego dziecka w prasie i na stronach internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz promocji Szkoły.
Przypominamy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie.

Hanna Baszyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

w Olsztynie