Warunki ubezpieczenia uczniów

UWAGA

Od 1.09.2019 roku Rada Rodziców nie ubezpiecza uczniów. Wszyscy rodzice sami ubezpieczają swoje dzieci.