Nabór do klas I rok szkolny 2019/2020

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków (dotyczy dzieci spoza rejonu szkoły)
do klasy I na rok szkolny 2019/2020 , Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie
odbędzie się w dniach od 18.03.2019r. do 29.03.2019r.

Zapisu dokonujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
od 7.15 – 15.15.

Zapisu można dokonać również przez stronę internetową:
https://sp-olsztyn.nabory.pl (zgłoszenie lub wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu szkoły).
W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rejonu szkoły.

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły w dniu 25.03.2019r. w godz. 9.00-11.00.

Zgłoszenie do szkoły

Ogłoszenie

Zarządzenie