Zajęcia na Orliku

Zajęcia na „Orliku” odbywają się tylko dla dzieci ze szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 14.oo-16.00.

Rodzaj zajęć proszę ustalać z animatorami sportu. Kontakt przez sekretariat szkoły.