Zajęcia na Orliku

Zajęcia na „Orliku” odbywają się tylko dla dzieci ze szkół podstawowych